Instytut Historii

Roz. Textu

prof. dr hab. Joachim Zdrenka

239 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
J.Zdrenka@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Epigrafika Polski północno-zachodniej.
  • Dyplomatyka zachodniopomorska i pruska.
  • Edytorstwo i krytyka źródeł historycznych.
  • Historia średniowieczna Niemiec Północnych: rejonu Hanzy, Pomorza i Prus.
  • Historia patrycjatu miast hanzeatyckich, w tym szczególnie Gdańska.
  • Historia ziemi złotowskiej.

J. Zdrenka jest autorem wielu książek, m.in. Polityka zagraniczna książąt szczecińskich w latach 1295-1411 (Poznań-Słupsk 1987), Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342-1525 (Toruń 1992), Rats- und Gerichtspatriziat der Stadt Danzig in napoleonischer Zeit (1807-1813/14) (Hamburg 1998), Inskrypcje na zabytkach Rugii do końca XVIII wieku (Gdańsk 2001), Die Inschriften des Landkreises Rügen, Die Deutschen Inschriften, Bd.55 (Berlin 2002) oraz opracowań dotyczących przeszłości Złotowa, m.in.: Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914 - 1918 = Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914 – 1918 (Złotów 2011) i Żydzi z powiatu złotowskiego (1859-) 1874-1945 = Juden des Landkreises Flatow (1859-) 1874-1945 (Złotów 2013). J. Zdrenka jest kierownikiem Pracowni Epigrafiki i redaktorem naczelnym "Studiów Epigraficznych". Kieruje projektem "Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie)". Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst.