Instytut Historii

Roz. Textu

dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ

239 (A-16)
Konsultacje: czytaj więcej...
M.Tureczek@ih.uz.zgora.pl
Publikacje, Nauka Polska

 

 

Problematyka badawcza
  • Epigrafika.
  • Kampanologia.
  • Ochrona zabytków.
  • Historia regionalna.
  • Kształtowanie się tożsamości regionalnej.

M. Tureczek jest autorem kilkunastu książek, m.in. Zabytkowe dzwony na Ziemi Lubuskiej. Dokumentacja - ochrona - badania (Zielona Góra 2010), Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec (Warszawa 2011), Zabytki w krajobrazie kulturowym Międzyrzecza i okolic (Międzyrzecz 2013), Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości (Międzyrzecz - Wschowa - Zielona Góra 2014) i Campanae quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku (Zielona Góra 2015), oraz redaktorem licznych wydawnictw regionalnych takich jak monografie miast, materiały konferencyjne, w tym serii „Ziemia Międzyrzecka w przeszłości”. Jest członkiem Rady Redakcyjnej rocznika Muzeum Ziemi Lubuskiej – „Ziemia Lubuska”. Uczestniczy w projekcie badawczym „Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej”, koordynował projektem naukowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec” (2009-2011). W latach 2011-2013 z nominacji Ministra Kultury zasiadał w Jury ds. Nagrody Muzealnej „Sybilla”. Jest autorem aktualnego „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016”, w 2015 roku odznaczony przez Ministra Kultury „Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Deutsches Glockenmuseum e.V., Stowarzyszenia Czas A.R.T., prezesem Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej, Społecznym Opiekunem Zabytków. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009).