Instytut Historii

Roz. Textu

Europeistyka i stosunki transgraniczne

historia    studia.40    OBDK    EST    EST     EST

studia I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia, europeistyka lub pokrewnych oraz podjęcia pracy zawodowej, a w szczególności w placówkach szkoleniowych, biurach euroregionów, w administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach, m. in. w zakresie prac kancelaryjnych oraz zarządzania dokumentacją. Studia europeistyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów w działaniach na rzecz integracji europejskiej. Dodatkowo absolwenci mogą otrzymać przygotowanie do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnikEuropean Computer Driving.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne studiów I stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwalające mu na aktywny udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażający się w aktywności zawodowej, społecznej i politycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie problemów współczesnej Europy i ich uwarunkowań w przeszłości zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Specjalność

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie przygotowuje do pracy w instytucjach publicznych i firmach prywatnych w zakresie zarządzania przepływem dokumentów i prowadzenia archiwów zakładowych. W ramach specjalizacji studenci otrzymują kwalifikacje umożliwiające im przystąpienie do egzaminu na certyfikat e-urzędnik ECDL Polska. Wybór specjalizacji nie jest ograniczony wymaganiami wstępnymi.

Praktyka

Praktyka dla studentów kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne, odbywa się w jednostkach zajmujących się problematyką Unii Europejskiej, współpracą kulturalną, gospodarczą, społeczną itp. w ramach Unii Europejskiej i współpracą transgraniczną (urzędy administracji publicznej, biura euroregionów, media, fundacje itp.).

Partnerzy

Program kształcenia na kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne wypracowany został w wyniku konsultacji i współdziałania z

 • Euroregionem "Sprewa-Nysa-Bóbr";
 • Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn w Zielonej Górze;
 • Departamentem Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
 • Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
 • Wydziałem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra.

HISTORIA

historia    EST

Studia I i II stopnia

Historia, studia I stopnia

 Absolwenci studiów I stopnia na kierunku historia na Uniwersytecie Zielonogórskim przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia lub pokrewnych oraz podjęcia pracy zawodowej, a w szczególności w placówkach edukacyjnych, muzealnych, archiwalnych. Dodatkowo absolwenci mogą otrzymać kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją w biurze i przygotowanie do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik European Computer Driving. Studia historyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów środowisk lokalnych.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku historia studiów I stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwalające mu na aktywny udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażający się w aktywności zawodowej, społecznej i politycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie historii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Historia, studia II stopnia

 Absolwent studiów historycznych drugiego stopnia poza wiedzą historyczną nabył również umiejętności: potrafi przygotować wypowiedź w języku polskim bądź obcym na temat wybranego problemu i zaprezentować ją na forum publicznym, potrafi wziąć udział w dyskusji merytorycznie argumentując oraz formułując wnioski, pisze rozprawki w języku polskim z samodzielnym doborem literatury, potrafi posługiwać się w stopniu zaawansowanym programami komputerowymi (pakiet Office), wykorzystuje w pracy metody statystyczne, efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, a także potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem. Dodatkowo absolwenci mogą otrzymać przygotowanie do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik European Computer Driving.

 Specjalności

 • Nauczycielska, w wyniku której studenci otrzymują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych przedmiotu właściwego dla studiowanej dyscypliny wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Na II stopniu studiów z ofert mogą skorzystać tylko absolwenci studiów I stopnia na kierunku historia w specjalizacji nauczycielskiej.
 • Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie, przygotowujące do pracy w instytucjach publicznych i firmach prywatnych w zakresie zarządzania przepływem dokumentów i prowadzenia archiwów zakładowych. W ramach specjalizacji studenci otrzymują kwalifikacje umożliwiające im przystąpienie do egzaminu na certyfikat e-urzędnik ECDL Polska. Studia II stopnia na specjalności zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie adresowane są do absolwentów kierunku historia, którzy na I stopniu studiów ukończyli inną specjalność oraz studentów innych kierunków studiów chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania dokumentacją.

Praktyka

W ramach każdej ze specjalizacji na studiach I stopnia realizowana jest praktyka. W przypadku specjalizacji nauczycielskiej jej wymiar jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W przypadku zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie przeprowadzana jest praktyka w wymiarze 90 godzin realizowana w semestrze IV lub w okresie wakacyjnym przed semestrem V. Na studiach II stopnia praktyka obowiązkowa jest tylko na specjalizacji nauczycielskiej. Studenci innych specjalności mogą skorzystać z ofert staży zawodowych Biura Karier UZ.

Partnerzy

Program kształcenia na kierunku historia wypracowany w wyniku konsultacji z:

 • Archiwum Państwowym w Zielonej Górze;
 • Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 • Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze;
 • Urzędem Miasta Zielona Góra;
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Studia doktoranckie

HISTORIA DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

historia    studia.40    OBDK    EST    EST     EST

Kierunki studiów prowadzone przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwalają lepiej poznać i zrozumieć świat. Patrzymy na przeszłość jako klucz do współczesności. Proponujemy kształcenie na kierunkach: europeistyka i stosunki transgraniczne i historia. Na obu kierunkach oferujemy specjalność zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie, a na kierunku historia dodatkowo specjalizację nauczycielską. Ponadto istnieje także możliwość wyboru innych specjalności oferowanych na Wydziale Humanistycznym UZ.

Zapewniamy:

  • możliwość budowania indywidualnych ścieżek kształcenia w ramach oferty instytutowej, wydziałowej i ogólnouczelnianej;
  • dzięki podpisanym porozumieniom zapewniamy atrakcyjne praktyki;
  • rozwój w kołach naukowych;
  • możliwość wyjazdu na studia zagraniczne w ramach programu Sokrates;
  • możliwość wyjazdu na studia na uczelni w Polsce w ramach programu MOST;
  • przygotowanie do egzaminów na certyfikat e-urzędnik ECDL

Różne ścieżki kariery

Ukończenie studiów historycznych otwiera możliwości różnych ścieżek kariery. Do studentów i absolwentów naszych kierunków należy kilkudziesięciu dyrektorów szkół, pracownicy służb mundurowych i administracyjnych, wśród nich obecni lub dawni:

  • poseł na Sejm – Jan Andrykiewicz

władze samorządowe:

  • Jacek Budziński – wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zielonej Górze,
  • Mirosław Glaz – starosta powiatu krośnieńskiego oraz przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego,
  • Tadeusz Jędrzejczak – prezydent Gorzowa Wielkopolskiego,
  • Marek Kamiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zielonej Górze,
  • Tomasz Nestorowicz – radny miasta Zielona Góra, były dyrektor Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze,
  • Ireneusz Plechan – starosta zielonogórski,
  • Stanisław Tomczyszyn – członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
  • Zbigniew Woch – wójt gminy Skąpe,

biznesmeni:

  • Czesław Bortnowski (także koszykarz „Zastalu”),
  • Mariusz Grabowy – właściciel biura podróży,
  • Włodzimierz Kołodziejski – właściciel biura podróży,

dziennikarze:

  • Marta Czechowicz – dziennikarz radiowy,
  • Rafał Darżynkiewicz (dziennikarz sportowy TVP),
  • Leszek Kostrzewski – dziennikarz „Gazety Wyborczej”,
  • Artur Steciąg – dziennikarz radiowy,
 • Dyrektor Głogowskiej Fundacji Akademickiej – Ewa Czaińska
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Mieczysław Jerulank
 • Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim – Tomasz Struk
 • Kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych – Robert Wróbel
 • muzealnik, aktor kabaretu Ciach – Tomasz Kowalski
 • rzecznik jednej z polskich firm telekomunikacyjnych – Wojciech Jabczyński