Instytut Historii

Roz. Textu

Europeistyka i stosunki transgraniczne

historia    studia.40    OBDK    EST    EST     EST

studia I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia, europeistyka lub pokrewnych oraz podjęcia pracy zawodowej, a w szczególności w placówkach szkoleniowych, biurach euroregionów, w administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach, m. in. w zakresie prac kancelaryjnych oraz zarządzania dokumentacją. Studia europeistyczne przygotowują także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów w działaniach na rzecz integracji europejskiej. Dodatkowo absolwenci mogą otrzymać przygotowanie do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnikEuropean Computer Driving.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne studiów I stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwalające mu na aktywny udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażający się w aktywności zawodowej, społecznej i politycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie problemów współczesnej Europy i ich uwarunkowań w przeszłości zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Specjalność

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie przygotowuje do pracy w instytucjach publicznych i firmach prywatnych w zakresie zarządzania przepływem dokumentów i prowadzenia archiwów zakładowych. W ramach specjalizacji studenci otrzymują kwalifikacje umożliwiające im przystąpienie do egzaminu na certyfikat e-urzędnik ECDL Polska. Wybór specjalizacji nie jest ograniczony wymaganiami wstępnymi.

Praktyka

Praktyka dla studentów kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne, odbywa się w jednostkach zajmujących się problematyką Unii Europejskiej, współpracą kulturalną, gospodarczą, społeczną itp. w ramach Unii Europejskiej i współpracą transgraniczną (urzędy administracji publicznej, biura euroregionów, media, fundacje itp.).

Partnerzy

Program kształcenia na kierunku europeistyka i stosunki transgraniczne wypracowany został w wyniku konsultacji i współdziałania z

  • Euroregionem "Sprewa-Nysa-Bóbr";
  • Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn w Zielonej Górze;
  • Departamentem Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
  • Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
  • Wydziałem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra.