Instytut Historii

Roz. Textu

HISTORIA DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

historia    studia.40    OBDK    EST    EST     EST

Kierunki studiów prowadzone przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwalają lepiej poznać i zrozumieć świat. Patrzymy na przeszłość jako klucz do współczesności. Proponujemy kształcenie na kierunkach: europeistyka i stosunki transgraniczne i historia. Na obu kierunkach oferujemy specjalność zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie, a na kierunku historia dodatkowo specjalizację nauczycielską. Ponadto istnieje także możliwość wyboru innych specjalności oferowanych na Wydziale Humanistycznym UZ.

Zapewniamy:

  • możliwość budowania indywidualnych ścieżek kształcenia w ramach oferty instytutowej, wydziałowej i ogólnouczelnianej;
  • dzięki podpisanym porozumieniom zapewniamy atrakcyjne praktyki;
  • rozwój w kołach naukowych;
  • możliwość wyjazdu na studia zagraniczne w ramach programu Sokrates;
  • możliwość wyjazdu na studia na uczelni w Polsce w ramach programu MOST;
  • przygotowanie do egzaminów na certyfikat e-urzędnik ECDL

Różne ścieżki kariery

Ukończenie studiów historycznych otwiera możliwości różnych ścieżek kariery. Do studentów i absolwentów naszych kierunków należy kilkudziesięciu dyrektorów szkół, pracownicy służb mundurowych i administracyjnych, wśród nich obecni lub dawni:

  • poseł na Sejm – Jan Andrykiewicz

władze samorządowe:

  • Jacek Budziński – wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zielonej Górze,
  • Mirosław Glaz – starosta powiatu krośnieńskiego oraz przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego,
  • Tadeusz Jędrzejczak – prezydent Gorzowa Wielkopolskiego,
  • Marek Kamiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zielonej Górze,
  • Tomasz Nestorowicz – radny miasta Zielona Góra, były dyrektor Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze,
  • Ireneusz Plechan – starosta zielonogórski,
  • Stanisław Tomczyszyn – członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
  • Zbigniew Woch – wójt gminy Skąpe,

biznesmeni:

  • Czesław Bortnowski (także koszykarz „Zastalu”),
  • Mariusz Grabowy – właściciel biura podróży,
  • Włodzimierz Kołodziejski – właściciel biura podróży,

dziennikarze:

  • Marta Czechowicz – dziennikarz radiowy,
  • Rafał Darżynkiewicz (dziennikarz sportowy TVP),
  • Leszek Kostrzewski – dziennikarz „Gazety Wyborczej”,
  • Artur Steciąg – dziennikarz radiowy,
 • Dyrektor Głogowskiej Fundacji Akademickiej – Ewa Czaińska
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Mieczysław Jerulank
 • Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim – Tomasz Struk
 • Kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych – Robert Wróbel
 • muzealnik, aktor kabaretu Ciach – Tomasz Kowalski
 • rzecznik jednej z polskich firm telekomunikacyjnych – Wojciech Jabczyński