Instytut Historii

Roz. Textu

Doktoranci

mgr Piotr Hadziacz
....
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Mariusz Jaśkowiak
M. Jaśkowiak pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą gospodarce leśnej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Paweł Łachowski
P. Łachowski pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą traktom komunikacyjnym na pograniczu śląsko-wielkopolskim w okresie nowożytnym.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Justyna Rogińska
J. Rogińska przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego poświęconą naukowej i kulturalnej aktywności mieszkańców Gubina w dobie rewolucji naukowo-przemysłowej.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...

mgr Robert Zielonka
R. Zielonka pod kierunkiem prof. Tomasza Jaworskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą demografii jako determinantowi wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku województwie lubuskim.
PUBLIKACJE
 Konsultacje: czytaj więcej...