Instytut Historii

Roz. Textu
 • Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgra Marka Bębenka (18 Października 2022 r.)

  praca doktorska - M. Bębenek Recenzja - prof. R. Wryk Recenzja - prof. G. Panko Recenzja - prof. E. Czapiewski

  Więcej...
 • Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Beaty Jóźwików (14 września 2022 r.)

  Recenzja - Prof. UWM dr hab. Izabela Lewandowska Recenzja - dr hab. Barbara Techmańska

  Więcej...
 • Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgra Marcina Maciejewskiego (21 czerwca 2022 r.)

  Recenzja - prof. dr hab. Gabriela Wąs Recenzja - dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚ

  Więcej...
 • Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgra Tymoteusz Moreli (17 maja 2022 r.)

  Recenzja - ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Hanich Recenzja - dr hab. Kazimiera. Jaworska, prof. PTW

  Więcej...
 • Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgra Marka Budniaka (29 marca 2022 r.)

  Recenzja - dr hab. Rafał Łatka Recenzja - prof. Kazimierz Kozłowski

  Więcej...
 • 1
 • 2

EGZAMINY DYPLOMOWE

Egzamin licencjacki – studia I stopnia

Egzamin licencjacki obejmuje trzy pytania:

 • dwa, odnoszące się do całości programu studiów z listy zatwierdzonej przez Radę Instytutu Historii,
 • jedno, dotyczące bezpośrednio problematyki pracy dyplomowej.

Pracę dyplomową należy złożyć w sekretariacie Instytutu Historii do 30 czerwca.

Lista pytań:

 1. Historia

Egzamin magisterski – studia II stopnia

Egzamin magisterski obejmuje trzy pytania:

 • jedno, dotyczące metodologii badań i nauk pomocniczych historii z listy zatwierdzonej przez Radę Instytutu Historii,
 • jedno, odnoszące się do epoki wiodącej zgodnie ze wskazaniem promotora, której dotyczy praca dyplomowa z listy zatwierdzonej przez Radę Instytutu Historii,
 • jedno, dotyczące bezpośrednio problematyki pracy dyplomowej.

Pracę dyplomową należy złożyć w sekretariacie Instytutu Historii do 30 czerwca.

Listy pytań:

 1. Metodologia badań i nauki pomocnicze historii (wszyscy bez względu na temat pracy dyplomowej)
 2. Starożytność
 3. Średniowiecze
 4. XVI-XVIII wiek
 5. XIX wiek
 6. XX wiek