Instytut Historii

Roz. Textu
 • PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Macieja METECKIEGO (13 lipca br.)

 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Renaty SOŁTYSEK (7 lipca br.)

 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej (8 czerwca br.).

 • Przez życie z pasją do historii

  Kształcić ludzi mądrych, szanować przeszłość, kreować przyszłość - to hasło Instytutu Historii UZ. Instytutu, który dba o to, aby edukacja w

  Więcej...
 • 1

EGZAMINY DYPLOMOWE

Egzamin licencjacki – studia I stopnia

Egzamin licencjacki obejmuje trzy pytania:

 • dwa, odnoszące się do całości programu studiów z listy zatwierdzonej przez Radę Instytutu Historii,
 • jedno, dotyczące bezpośrednio problematyki pracy dyplomowej.

Pracę dyplomową należy złożyć w sekretariacie Instytutu Historii do 30 czerwca.

Lista pytań:

 1. Europeistyka i stosunki transgraniczne
 2. Historia
 3. Ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego

Egzamin magisterski – studia II stopnia

Egzamin magisterski obejmuje trzy pytania:

 • jedno, dotyczące metodologii badań i nauk pomocniczych historii z listy zatwierdzonej przez Radę Instytutu Historii,
 • jedno, odnoszące się do epoki wiodącej zgodnie ze wskazaniem promotora, której dotyczy praca dyplomowa z listy zatwierdzonej przez Radę Instytutu Historii,
 • jedno, dotyczące bezpośrednio problematyki pracy dyplomowej.

Pracę dyplomową należy złożyć w sekretariacie Instytutu Historii do 30 czerwca.

Listy pytań:

 1. Metodologia badań i nauki pomocnicze historii (wszyscy bez względu na temat pracy dyplomowej)
 2. Starożytność
 3. Średniowiecze
 4. XVI-XVIII wiek
 5. XIX wiek
 6. XX wiek